ВОДОРО̀ДЕН

ВОДОРО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. -дни. Хим. Прил. от водород. Атомната ядка е изградена от частици, наречени протони и неутрони. Протоните са ядра на водородния атом с по един положителен заряд. Хим. IХ кл, 1950, 17. Най-малкият положителен електричен пълнеж досега е установен във водородния йон. Хим. VII кл, 1950, 29. Водородни съединения. Водородно ядро.

Водородна бомба. Авиационна бомба с огромна разрушителна сила, чието взривно действие се създава от енергията, освобождаваща се при термоядрената реакция на сливане на ядрата на леките елементи дуетерий и тритий или дуетерий и литий 6. Само изключително високи температури, каквито се развиват на слънцето или при експлозията на водородната бомба, могат да въздействуват върху ядрените процеси и да повлияят на радиоактивността. Вл. Андреев, АЕ, 9. Водородни лъчи. Физ. Положително наелектризирани водородни ядра, които се движат свободно в пространството; неутронни (Н-) лъчи. Изкуствени радиоразпадни процеси могат да се предизвикат и при бомбардирането на атомни ядра с неутронни или с водородни лъчи (Н-лъчи). ПН, 1935, кн. 5-6, 68. Водородно оръжие. Ядрено оръжие, чието взривно действие се основава на използване на енергията, която се освобождава при термоядрената реакция на сливане на ядрата на леките елементи дуетерий и тритий или деутерий и литий 6.

Списък на думите по буква