ВОДОСАМОЛЀТ

ВОДОСАМОЛЀТ м. Самолет, който е пригоден за излитане и кацане върху водна повърхност; хидроплан. Пак от водата във въздуха се е дигнал водосамолет, който лети така ниско над града, че виждаш хората в него. П. Велков, СДН, 456. Самолет-потоп е наречен един нов вид водосамолет, който се използува в Канада за потушаване на горски пожари. ВН, 1961, бр. 3042, 4.

Списък на думите по буква