ВОДОСБО̀Р

ВОДОСБО̀Р м. Геогр. Водосборна област, водосборен басейн. Спрямо горите от водосбора на р. Марица.. бе приложен.. план за изсичане до 600 на сто над прираста. ЛФ, 1958, бр. 11, 1.

Списък на думите по буква