ВОДОСВЀТЕН

ВОДОСВЀТЕН, -тна, -тно, мн. -тни. Църк. Прил. от водосвет. Водосветен ритуал.

Списък на думите по буква