ВОДОСКО̀К

ВОДОСКО̀К, мн. -ци, след числ. -ка, м. 1. Декоративно архитектурно съоръжение с приспособление за изтласкване на водна струя във вертикална посока нагоре и басейн за улавяне на падащата вода; фонтан, шадраван. По каменното стълбище, в самия двор денонощно ромолеше мраморен водоскок. П. Константинов, ПИГ, 105. В средата на градината имаше малък сух водоскок. Л. Галина, Л, 21. Поведоха Ния Глаушева през два двора, а третият беше обширна градина с два мраморни водоскоци, с цели лехи всякакви цветя .. Сладък, упойващ дъх се носеше във въздуха, шуртеше и се плискаше водата в мраморните водоскоци. Д. Талев, И, 606. // Разг. Водна струя, която изтича под напрежение във вертикална посока нагоре. Изхвърлените газообразни вещества образуват над морската повърхност високи водоскоци. Геол. IХ кл, 91. Блести на слънце бистър водоскок, / от младите дървета по-висок. Ас. Босев, ВМ, 47.

2. Рядко. Водопад. Буйната Бързѝя, шумна и пенлива, се спуща през много водоскоци. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 184. Малкият планински ручей клокочеше монотонно, от водоскоците се дигаха пръски и лъсваха като същинско разтопено сребро. Кр. Григоров, Н, 171. Малкото поточе.. прави красиви водоскоци. Ст. Даскалов, СД, 245. Тези водоскоци, посред самотиите на Алпите, произвеждат едно дълбоко впечатление върху душата на пътника. С. Бобчев, ПОС (превод), 127.

Списък на думите по буква