ВОДОСЛЍВ

ВОДОСЛЍВ м. Спец. Линия, в която се събират водите на два срещуположни склона, ската. Изследванията на подпочвените води в съседство с реки се извършва чрез измервания на нивото на подпочвената вода в изкопни дупки, разположени в профилни линии перпендикулярно на течението на реката или водослива на долината. К. Груев, ПГ I, 328. Оттук .. се стига до водослива на няколко потока, които образуват реката. М. Гловня и др., Р, 72-73. По главните водосливи текат най-големите реки.

Списък на думите по буква