ВОДОСНАБДЯ̀ВАНЕ

ВОДОСНАБДЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от водоснабдявам и от водоснабдявам се. Един от големите обществени въпроси за всяко едно населено място е въпросът за водоснабдяването. П. Делирадев, В, 135. Жителите на равнините използуват подпочвената вода за водоснабдяване на селища и заводи, както и за напояване. Геогр. VIII кл, 53. Водоснабдяването на Рим е било едно от чудесата на древния свят. В. Фильов и др., ХК, 6.

Списък на думите по буква