ВОДОСТЀЧИЩЕ

ВОДОСТЀЧИЩЕ, мн. -а, ср. Диал. Вада, ров, издълбан от поройни води; водотек. Пътят, по който се катерехме, беше издълбан от пороищата, та приличаше по-скоро на водостечище, отколкото на път. Сл. Трънски, Н, 616.

Списък на думите по буква