ВОДОСТО̀ЧЕН

ВОДОСТО̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни. Прил. от водосток. Спомних си, че по приречния булевард и нататък, по алеите на градината между двата насипа — на шосейния и на железопътния мост — имаше водосточни дупки с решетки, по които се оттича дъждовната вода. П. Славински, ПЩ, 376. Водосточен улей. Водосточна тръба.

Списък на думите по буква