ВОДОСТРОЍТЕЛСТВО

ВОДОСТРОЍТЕЛСТВО, мн. няма, ср. Строителство на съоръжения за използване на водните източници за битови и стопански нужди. В института са обособени пет секции: приложна механика и строителни конструкции, водно стопанство и водостроителство. ВН, 1958, бр. 2081, 4.

Списък на думите по буква