ВОДОСТРУ̀ЕН

ВОДОСТРУ̀ЕН, -у̀йна, -у̀йно, мн. -у̀йни, прил. Спец. Който е свързан със създаване или използване на силна водна струя. Транспортирането на земния пулп, получен при водоструйното копаене с хидромонитори, се извършва чрез земепомпи и хидроелеватори. Д. Христов, СПМ, 251. Водоструен апарат.

Списък на думите по буква