ВОДОХВА̀ЩАНЕ

ВОДОХВА̀ЩАНЕ, мн. -ия, ср. Техн. Съоръжение за улавяне и отвеждане на вода от река, езеро, водохранилище и др. за енергийни, водоснабдителни, напоителни и др. цели; водовземно съоръжение. Разстоянието между водохващането и централата е желателно да бъде минимално, за да се намалят инвестициите при построяване на канал, ако водата постъпва по гравитационен начин. Я. Якимов, Т, 274.

Списък на думите по буква