ВОДОЧЕРПА̀ТЕЛЕН

ВОДОЧЕРПА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Водочерпен. Електрическата подстанция, водочерпателната помпена станция, помпените станции във Видин и при крайдунавските диги .. заработиха нормално. РД, 1970, бр. 171, 3.

Списък на думите по буква