ВОДОЧЀРПЕН

ВОДОЧЀРПЕН, -пна, -пно, мн. -пни, прил. Книж. Който се отнася до водочерпене; водочерпателен. Водочерпните помпени станции могат да имат най-различни големини и мощности в зависимост от дебитите на водата, която се преработва. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 109. След като се изчисли общата водочерпна височина.., може да се подбере типът на помпата. Й. Ганчев, Х, 174.

Списък на думите по буква