ВОДОЧЀРПЕНЕ

ВОДОЧЀРПЕНЕ, мн. няма, ср. Книж. Вземане, черпене на вода от водоем, извор, басейн и под., обикн. чрез специално съоръжение. Напорният тръбопровод и другите арматури са също в зависимост от характера на водочерпенето и от начина на изтласкването на водата нагоре. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 115. От предвиденото опитно водочерпене се установи, че минералната баня ще разполага в най-скоро време с почти три пъти по-голямо количество вода .. от досегашното. ВН, 1961, бр. 3170, 1.

Списък на думите по буква