ВОДУРЛЯ̀К

ВОДУРЛЯ̀К, мн. -ци, м. Събир. Диал. Немного дълбока течаща или застояла вода, обикн. след силен дъжд. Обул е Рако / сини беневреци, / .. тръгнал е Рако / из водурляко. Нар. пес., СбНУ ХLIХ, 292.

— Друга форма: водорля̀к.

Списък на думите по буква