ВО̀ДЧИЦА

ВО̀ДЧИЦА ж. Умал. от водка. Той [Колев] можеше да седне ей тука, край блатото и по цял ден да мълчи, да не яде.., а друг път пък по цял ден можеше да жули водчица. Ал. Томов, П, 74.

Списък на думите по буква