ВОЀННО

ВОЀННО. Нареч. от военен. Народът ще воюва за своята свобода. И той трябва да има свои военно подготвени водачи. Ив. Унджиев, ВЛ, 194. Англия се сблъскала военно най-напред с Холандия — главния ѝ търговски съперник. Л. Мелнишки, К, 54.

ВОЕННО

ВОЕННО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е свързан с войска или война, който се отнася до служба във войската, напр.: военноагресивен, военновъзпитателен, военноинженерен, военноикономически, военно-политически, военно-полицейски и др.

Списък на думите по буква