ВОЕННОВЪЗПИТА̀ТЕЛЕН

ВОЕННОВЪЗПИТА̀ТЕЛЕН, -лна, ‑лно, мн. -лни, прил. Който се отнася до възпитанието във военно училище или във войската. Във военновъзпитателната система на истинските велики пълководци стои грижливото, бащинско отношение към войника.

Списък на думите по буква