ВОЕННОИНЖЕНЀРЕН

ВОЕННОИНЖЕНЀРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Който е свързан с инженерната подготовка и осигуряване на военните действия. Военноинженерна фабрика.

Списък на думите по буква