ВОЕННОИНТЕНДА̀НТСКИ

ВОЕННОИНТЕНДА̀НТСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до военен интендант или до военно интендантство. Военноинтендантска служба.

Списък на думите по буква