ВОЕННОЛЀНЕН

ВОЕННОЛЀНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Истор. Военнофеодален. За да се обезпечат материално, те [спахиите],.., успяват чрез насилия, грабежи и подкупи да превърнат част от военноленните си владения (спахилъци) в наследствени имоти. Ив. Унджиев, ВЛ, 10.

Списък на думите по буква