ВОЕННОНАКАЗА̀ТЕЛЕН

ВОЕННОНАКАЗА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който се отнася до наказания за престъпления във войската или във връзка с войската и войната. Приписа ни [военният прокурор] подвизи на големи функционери, за да приложи най-строгата санкция на военнонаказателния закон — смърт. Сл. Трънски, Н, 7-8.

Списък на думите по буква