ВОЕННООТЧЀТЕН

ВОЕННООТЧЀТЕН, -тна, -тно, мн. ‑тни, прил. Воен. Който се отнася до отчитане на задълженията на едно лице към въоръжените сили на държавата и до военната му квалификация. Военноотчетна книжка. Военноотчетна специалност.

Списък на думите по буква