ВОЕННОПЛЀННИК

ВОЕННОПЛЀННИК, мн. -ци, м. Лице от въоръжените сили на една воюваща страна, попаднало в плен.

Списък на думите по буква