ВОЕННОПОЛЕВЍ

ВОЕННОПОЛЕВЍ, -а̀, -о̀, мн. -ѝ, прил. Който съществува, който се извършва или действа във военна обстановка, при бойни условия. Руските военнополеви пощи, създадени у нас през време на войната, са въвели употребата на пощенските кутии. ВН, 1960, бр. 2713, 4. Военнополеви съвет. Военнополеви съд. Военнополева хирургия.

Списък на думите по буква