ВОЕННОПРЕДСТА̀ВИТЕЛЕН

ВОЕННОПРЕДСТА̀ВИТЕЛЕН, -лна, ‑лно, мн. -лни, прил. Който е представител на войската в някакво отношение. Военнопредставителен ансамбъл. Военнопредставителен хор.

Списък на думите по буква