ВОЕННОПРЕСТЪ̀ПНИК

ВОЕННОПРЕСТЪ̀ПНИК, мн. -ци, м. Лице, което е извършило престъпление против мира и човечеството или против законите и правилата на войната. След Втората световна война в Нюрнберг и Токио заседаваха специални международни военни съдилища, които произнесоха присъди над много германофашистки и японски военнопрестъпници. КБЕ I, 544. По-интересна в това отношение е историята на така наречената "Малка крепост", защото тя е правена като затвор за военнопрестъпници. Г. Караславов, Избр. съч. III, 173.

Списък на думите по буква