ВОЕННОСВЪРЗО̀ЧЕН

ВОЕННОСВЪРЗО̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Който е предназначен за установяване на връзка между военни части чрез телефон, радио и др. Аз бях отишъл в пощата, превърната сега във военносвързочен пост — телеграфен, телефонен и пощенски. К. Константинов, ППГ, 288.

Списък на думите по буква