ВОЕННОСТРАТЕГЍЧЕСКИ

ВОЕННОСТРАТЕГЍЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който е свързан с военна стратегия, който има стратегическо значение във военно отношение. Партизанските части нападали всекидневно пътища, военностратегически и стопански обекти, вражески войски. Г. Караславов, Избр. съч. III, 301. Тоя мост е правен от турците току пред Балканската война (по веонностратегически съображения). П. Росен, ВПШ, 119. Военностратегически позиции. Военностратегически пътища. Военностратегическа база.

Списък на думите по буква