ВОЕННОСЪДЀБЕН

ВОЕННОСЪДЀБЕН, -бна, -бно, мн. ‑бни, прил. Който се отнася до военен съд, който е свързан с разглеждане и решаване на дела във военен съд. Военносъдебно право. Военносъбеден закон.

Списък на думите по буква