ВОЕННОУЧЀБЕН

ВОЕННОУЧЀБЕН, -бна, -бно, мн. ‑бни, прил. Който е свързан с изучаване на военно дело. Военноучебно заведение. Военноучебни сборове. Военноучебен план.

Списък на думите по буква