ВОЖДЕЛЀНИЕ

ВОЖДЕЛЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Въжделение.

Списък на думите по буква