ВОЖДЕЛЀННО

ВОЖДЕЛЀННО нареч. Остар. Книж. Въжделено.

Списък на думите по буква