ВО̀ЖДОВ

ВО̀ЖДОВ, -а, -о, мн. -и. Рядко. Прил. от вожд. Волята вождова не бива да се кърши. Ст. Младенов, БТР, 333.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква