ВОЗА̀Ч

ВОЗА̀Ч м. Остар. Човек, който превозва стока или пътници; возар. Днес ще возят снопи едному, утре другиму,.. Женската ра‑

бота в това време в къщата е да наготви,.. и нагости доволно возачите. Ил. Блъсков, СК, 29. Минувахме сега из най-чудни места и аз само подир дълги колебания оставих возача да вдигне покрива на файтона. Ив. Вазов, Съч. ХV, 12. Колата спря. Слязохме и, по указанието на возача, тръгнахме из една пътека между дърветата. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 55.

Списък на думите по буква