ВОЗБУ̀ЖДАНЕ

ВОЗБУ̀ЖДАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от возбуждам и от возбуждам се; възбуждане. Аз дължа за возбуждането на желанието ми към живопиството на иконата, която видях, когато дойдох най-напред у вас. П. Бобеков, БВК (побълг.), 35.

Списък на думите по буква