ВОЗВИСЯ̀ВАМ

ВОЗВИСЯ̀ВАМ, -аш, несв.; возвися̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Остар. Книж. Възвисявам. Сички плачеха от радост, а поповете, със сълзи на очите, возвисиха своите молитви към Бога. С, 1872, бр. 31, 244. Да го возвисим в собствените му очи и да му обясним, че и той може да направи големи добрини. С. Радулов, ГМП (превод), ХХ. возвисявам се, возвися се страд.

ВОЗВИСЯ̀ВАМ СЕ несв.; возвися̀ се св., непрех. Остар. Книж. Възвисявам се.

Списък на думите по буква