ВОЗВИША̀ВАМ

ВОЗВИША̀ВАМ, -аш, несв.; возвиша̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Остар. Книж. Възвишавам. А дето мисли г. критик да покруси честта на издателя на Буквеницата, всуе ся е трудил,.. , сега г. критик нито

може му сниши честта, нито возвиши, минало времето му. БКн, 1895, май, кн. 2, ч. II, 316.

ВОЗВИША̀ВАМ СЕ несв.; возвиша̀ се св., непрех. Остар. Книж. Възвишавам се. Гледайте най-после народите, между които живеете, на кой степен и на каква слава са возвишават сос учението и просвещението им разумно. Люб., СбПер. п I, 20. След малко ся возвиши благият Софроний на патришкий престол. Ч, 1871, бр. 12, 366.

Списък на думите по буква