ВОЗДАЯ̀НИЕ

ВОЗДАЯ̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Въздаяние, възмездие, отплата. Научава ни [учението] как са живели нашите праотци на первите векове, .. , които са добре или зле поживели, какво воздаяние са приели добрите заради добрините си. Р. Попович, Х, 27. Длъжни сме да почитаме Бога и за воздаянието, което възприимаме от него. Хр. Данов, ППК (превод), 15. Или злото биде, или доброто, нито едното, нито другото остава без принадлежащото воздаяние. А. Гранитски, ПР (превод), 56. Тоя "светейши воздушни мъченик", както го нарича Евагрий, получил най-после своето воздаяние. С, 1872, бр. 32, 252-253.

Списък на думите по буква