ВОЗДЕРЖА̀НИЕ

ВОЗДЕРЖА̀НИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Въздържание. Други [младежи] чрез воздержание са придобили на себе си слава и похвала. Й. Стоянович, ДСС (превод), 46. И сичката сеч се молеше в една черква и готова бе да я брани, доде тече в жилите ѝ една капка кръв, макар че не щеше и да знае ни пост, ни воздержание. Н. Бончев, ТБ (превод), 24. Воздержание дава здраве, якост. С. Радулов, НД, 11.

Списък на думите по буква