ВОЗДЍГАМ

ВОЗДЍГАМ, -аш, несв.; воздѝгна, -еш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. воздѝгнат, св., прех. Остар. и диал. Въздигам. А там, дето владее любовта, там дето може человек да се радва и весели на сичко, без да му

тежи совестта, там дето може той да воздигне свободно очите си към твореца и да му благодари за добрините му,.., какви печални мисли и грижи можат да нападнат живота му? К. Величков, НС, 54. Ако е жив "Будилникът", да дочака онова време,.., то той ще им воздигне такива паметници, каквито не са воздигале дори и букурещките българе на Раковски. Хр. Ботев, Съч., 1929, 39. Аз ще привикам избиратели в полето Майско, и тамо наново ще воздигнеме народната правдина. Хр. Драганович, НБ (превод), 138-139. Хилона попитаха: що прави Бог? А той рече: високите събаря, а изпадналите воздига. П. Берон, БРН, 45. Тогава са они повервали, / че е било този честни кърста. / Воздигна го царо Костадина, / и по него царица Елена. / Направили той кула висока, / турили са първи честни кърста. Нар. пес., СбНУ ХХХVIII, 8. воздигам се, воздигна се страд.

ВОЗДЍГАМ СЕ несв.; воздѝгна се св., непрех. Остар. и диал. Въздигам се, издигам се, вдигам се. Ви го [слънцето] гледате сяко утро, че ся показува на изток, че ся воздига на небо, и то до пладнина. Е. Васкидович, ПП (превод), 4. Воздигнаха ся против него [Колумб], и мало остана да го върлят в морето. Е. Васкидович, ПП (превод), 51.

Списък на думите по буква