ВОЗЀЛНИЦА

ВОЗЀЛНИЦА ж. Диал. Возилница. — Прощавай, бай Марко, пиян съм, като возелница... Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 81. "Либе ле, Стано, либе ле, / я овляз в ладни зивници, / в зивници под возелници, наточи вино червено." Нар. пес., СбНУ, ХLVI, 216.

Списък на думите по буква