ВО̀ЗЕНЕ

ВО̀ЗЕНЕ ср. Отгл. същ. от возя и от возя се. По плавното возене и по тропота на конските копита Васил разбра, че е в шейна и че пътува занякъде. Ив. Планински, БС, 15.

Списък на думите по буква