ВОЗЛА̀ЗЯМ

ВОЗЛА̀ЗЯМ, -яш и -иш, несв.;возля̀за, возлѐзеш, мин. св. возля̀зох, прич. мин. св. деят. возля̀зъл, -зла, -зло, мн. возлѐзли, св., непрех. Остар. и диал. Изкачвам; възлазям. Под нисък и влажен свод находил ся возход по стълба,.. Въже, продянато в железни брънки, помагало да возлазиш по нея. С. Радулов, ГМП (превод), 66. Кога хортуват [болните],.., кога возлазят някоя могила или стълба, обладават ся тутакси от трудно дихание. С. Доброплодни, З (превод), 9.

Списък на думите по буква