ВОЗМО̀ЖНО

ВОЗМО̀ЖНО нареч. Остар. Книж. Възможно. Славяните не можали да търпят чужда власт над себя си; никак не е била возможно да ги уговарят, за да служат или да са покоряват. З. Княжески, ВИ, 8. Разнообразието на естествените тела е твърде голямо и не би била возможно на никой человек, .. , да запомни всичките едно по едно. В. Берон, ЕИ, 2. Последните дни на месяц декемврия помагаха на неприятеля да направи това нападение, доколкото возможно му беше. ЦВ, 1855, бр. 257, 13.

Списък на думите по буква