ВОЗМО̀ЖНОСТ

ВОЗМО̀ЖНОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Остар. Книж. Възможност. Атил бързаше да стигне на тия полета, за да има от ония страни возможност за здраво и безопасно дръпвание, ако би да го пристигнат и ударят римлянете. Г. Кръстевич, ИБ, 376. За да ся удовлетвори по возможност такъва потребност, (..), предлага ся тук преведено на отечествений язик описание. С. Радулов (превод), IХ-Х.

Списък на думите по буква