ВОЗНАГРАЖДЀНИЕ

ВОЗНАГРАЖДЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Възнаграждение. Съдът определя вознаграждение за сторените чрез престъплението или простъпката вреди и загуби. ВП, 123.

Списък на думите по буква