ВОЗНЕСЀНИЕ

ВОЗНЕСЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Възнесение (във 2 знач.). Седим срещу Вознесение с дяда Обрешка Картункович на пътя и гледаме как си играят децата на "пещ-пещ-пещице". Хр. Ботев, Съч., 1929, 55.

Списък на думите по буква