ВО̀ИНСТВЕНО

ВО̀ИНСТВЕНО. Нареч. от воинствен; войнствено. Всички бяха воинствено настроени при това известие. Ст. Младенов, БТР I, 333.

Списък на думите по буква